Курс Божествено Изцеление

За курса Божествено изцеление

Курсът Божествено изцеление е кулминацията на повече от шест десетилетия библейски изследвания, практическо приложение и десетки хиляди часове обучение от Джон Г. Лейк и Кари Р. Блейк. Тази серия е тридневен семинар, воден от Кари Блейк за Божественото изцеление в страната и в международен мащаб. Препоръчваме ви да започнете с това обучение.

Сесия 4

Фокусът ни

Ново Творение

Разкриване на

вярващите какво е извършено от Исус

за нас чрез Неговата смърт и възкресение.

Това, което сте сега

(в Христос), не е

това, което някога

ще станете.

Обновяване на

ума

Разкриване на заповедта за обновяването

на ума и как се обновява ума във всяка област на живота.

"Вашият ум е обновен до такава степен, че диктува ежедневните ви действия!" - Кари Блейк

Ходене в свръхестественото

Изцеление,

пророчество, сила!
Обучаване чрез практическо приложение на изпълняване

на словото, а не само слушане.

Свидетелства

Божествено изцеление от 17 годишно проявление на тежка алергия.

Един от отборите на живота

свидетелства за божествено изцеление от тумор на щитовидната жлеза.

Жена пада от 7 метра и претърпява тежка операция на краката, като й слагат железа и изкуствени стави.

След 12 години, прекарани в болки, 

Бог я изцелява, като премахва

железата и й дава нови стави.

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon