Отбори на живота

Армията на светиите

Отборите на живота са част от жив организъм по подобие на едно дърво.

Дървото е винаги живо, то расте правейки нови клони, за да произвежда повече плод.

 

Всеки отбор на живота следва примера на Христос. Екипиран от Святия Дух, Христос обучаваше шепа хора

да правят точно това, което Той сам вършеше: разширявайки Небесното Царство и разрушавайки делата на дявола.

Той го извършваше чрез проповядване на евангелието на Царството, учеше ги за Царството и правеше ученици.

  • Да се подпомогне Христовото тяло - Църквата чрез създаване на малки групи, в които се насърчават вярващите да изграждат Христов характер, да растат в познанието на Бога и ходенето в Христовата любов

  • Божиите деца да се затвърдят в Библейските истини относно изцелението, освобождението и спасението 

  • Да се екипират вярващите с цел ефективно изпълнение на Великото поръчение на Господ Исус Христос

Целите на Отборите на живота:

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon