Основни принципи на

Кари Р. Блейк и служение

"Джон Г. Лейк"

​1. JGLM не коментира личното решение на човека за използване на медицинско лечение.

 

2. JGLM не пише „умолителни писма” за искане на финанси.

 

3. JGLM не приема дарения от никакъв вид по време на изцелителните служби.

4. JGLM не приема плащане или парични средства под каквато и да е форма за молитва или служение към болни. (Ако бъдат предложени пари преди или след служението (молитвата), те няма да бъдат приети).

 

5. JGLM не обвинява болния или неговите роднини в случай на неуспех болния да получи изцеление. Доколкото засяга JGLM, отговорността за неуспеха се поема от човека, който се моли.

 

6. JGLM не се рови в миналото на хората, нито се опитва да намери техните „грехове” преди да ги освободи.

 

7. JGLM не търси в болния човек „родови проклятия”. JGLM освобождава угнетяваните, не търси защо те са угнетявани.

 

8. JGLM не обвинява родителите за болестта на детето им или за неуспеха да получи изцеление.

 

9. JGLM не се смесва с учения, които противоречат на библейските принципи на основното учение на JGLM Обучение на Служители с Божествено изцеление.

 

10. JGLM не издига никой човек, нито следва сляпо който и да е човек.

 

11. JGLM признава, че единствено Исус е „Специалният”.

Отклоняването от тези основни принципи е причина за дисциплинарни наказания, включително отменяне на присъединяване и акредитиране. Тези основни принципи не подлежат на преговаряне!

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon