Петък

10 май 

08:00 -              Настаняване в залата

 

09:00 - 12:00   Сесии

12:00 - 13:30   Обедна почивка

14:00 - 17:00   Сесии

17:00 - 18:30   Почивка

19:00 - 21:00   Сесии

Събота

11 май

08:00 -              Настаняване в залата

 

09:00 - 12:00   Сесии

12:00 - 13:30   Обедна почивка

14:00 - 17:00   Сесии

17:00 - 18:30   Почивка

19:00 - 21:00   Сесии

Неделя

12 май

08:00 -              Настаняване в залата

 

09:00 - 12:00   Сесии

12:00 - 13:30   Обедна почивка

14:00 - 17:00   Практическо служение                                      изцеление