Отбори на живота - България

СПИСЪК

Отбор на живота - "Център" (Варна)

Р-л: Мирослав и Албена Гуцало

Тел: 0876 766308

Имейл: jglmbg@gmail.com

Отбор на живота - "ЕПЦ Варна"

Р-л: Илияна Тодорова

Тел: 0897 777663

Имейл: itas@abv.bg

Отбор на живота - "ЕПЦ Изворско"

Р-л: Николай и Галя Иванови

Имейл: n.ivanov_@abv.bg

Отбор на живота - "Поморие"

Р-л: Дейвид и Татяна Рандъл

Тел: ‎0895658880

Отбор на живота София

Р-л: Ники Димитрова

Тел: ‎0896 582682

Отбор на живота - "Банско"

Р-л: Ани Тренчева

Тел: 0876 766308

Имейл: trencheva@gmail.com

Отбор на живота - "Стара Загора"

Р-л: Пламен Тонев

тел. 0886 558900

Имейл: plamentonev@gmail.com

Отбор на живота - "Ямбол"

Р-л: Михаил и Недка Михови

Имейл: mihailkm2@gmail.com

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon