Снабдяване със средствата,

които ще променят живота ти

Служение Джон Г. Лейк носи пълното библейско послание за начина на живот на хората живеещи в Новия Завет. Докато предимствата на живота, смъртта и възкресението на Исус са на разположението на всички, служение Джон Г. Лейк търси тези, които не са доволни от установеното положение на Църквата.

Ние безпрекословно носим революционно послание към Тялото на Христос и света.​

Вярваме, че Бог търси сериозни и отдадени хора, чрез които Той може да се покаже силен.

Вярваме, че изцелението е само част от цялото благовестие на Исус Христос.

Вярваме, че Бог е предоставил благовестие с пълно изцеление за целия човек - дух, душа и тяло.

Вярваме, че християните трябва да живеят живот на посвещение и покорство към Божието Слово.

Ние се обявяваме против греха, болестите и всяко евангелие, лишено от Божията сила,

което обвинява болните и наскърбените за техните болести и скърби.

Вярваме, че Исус не приема никакви извинения, ако не вярваме в това, което е проповядвал. Ние също не приемаме извинения. Предлагаме помощ и изцеление на всеки, по всяко време. Благодарни сме на Исус, че ни заповяда да проповядваме благовестие, което работи. Болните са изцелени, мъртвите са възкресени, благата вест е провъзгласена за бедните (не само за богатите).

Нашата мисия е да изкореним греха, болестта и ненужното страдание чрез провъзгласяването и демонстриране на благовестието на Божието царство. Нашата цел е да изкореним греха, болестта и всяко ненужно страдание чрез провъзгласяване на евангелието на Божието Царство.

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon